Spis Planet

Poniżej znajduje się spis systemów i planet. Jest kilkanaście sektorów jedne należą do państw, inne do korporacji, a jeszcze inne są niezależnymi wolnymi układami prócz tego są jeszcze światy zewnętrzne to układy mało znane po za obszarami centralnych sektorów. Planety dzieli się na kilka typów.

Planety Klasy Ziemia - To planety, które poddane zostały procesowi terramorfingu są w pełni zdatne do życia i zamieszkane.
Kolonie - Planety w procesie terramorfingu lub po prostu będące kopalniami rzadkich surowców jako kolonie również uznaje się księżyce.
Planetoidy  - Wielkie ciała niebieski będące fragmentami kosmicznego gruzu składające się z skał, lodu i rzadkich minerałów(jak nikiel), które służą za kopalnie wydobywcze i bazy. Planetoidy nie mają stałej orbity i krążą wokół słońca danego układu. Czasem trafią się planetoidy między układami błąkające się bez celu.

Prócz tych wyżej wymienionych istnieje wiele innych ciał niebieskich zwanych wielkimi olbrzymami lub karłami. To planety składające się albo z samych gazów albo będące wielkimi wulkanami. Czyli takie, których nie można przekształcać w procesie terramorfingu.

Mapa(W trakcie tworzenia)

Świat Centralny(Planety Wspólnoty Narodów)

Planety Klasy Ziemia
 • Ziemia
 • Nowa Ziemia
 • Borios
 • Gimeron
 • Kans
 • Kital
 • Dovan

Kolonie
 • Zanir
 • T78
 • T401
 • Nodus
 • Ketu
 • Mira

Sektor USA

Planety Klasy Ziemia
 • Hyperion
 • Neso
 • Naos
 • Arktur
 • Artakis

Kolonie
 • Borelis
 • Oberon
 • Markab
 • Niven
 • Regor
 • Cursa
 • Zeus
 • Vernalis
 • Sadalbari
 • Ozyrys

Sektor Rosyjski

Planety Klasy Ziemia
 • Ankur
 • Acamar
 • Merna
 • Logur
 • Izar
 • Surgot
 • Sarkov
 • Nowy Kazań

Kolonie
 • Dirpum
 • Zugaj
 • Tarazad
 • Enif

Sektor Europejski

Planety Klasy Ziemia
 • Cork
 • Despin
 • Urgos
 • Atras
 • Sivar
 • Procjon
 • Namlea
 • Deora
 • Nimes
 • Olden
 • Birab
 • Etamin
 • Buna
 • Furud
 • Jimma

Kolonie
 • Akre
 • Nashira
 • Tamar
 • Kisali
 • Hamal
 • Pales
 • Zortas

Sektor Chiński

Planety Klasy Ziemia
 • Rose
 • Cor Caroli
 • Krotos
 • Metis
 • Ridam
 • Gorgan
 • Xianfang
 • Jinan
 • Jixi
 • Litang

Kolonie
 • Katak
 • Usakan
 • Nazar
 • Wuhan
 • Ananke
 • Woo

Wolny Sektor Baten Kaitos

Planety Klasy Ziemia
 • Rangun
 • Zeus
 • Tallas
 • Dekan
 • Akmos

Kolonie
 • Laris
 • Kange
 • Zaurak
 • T17
 • T21
 • T23
 • Ocelot

Wolny Sektor Fomalhaut

Planety Klasy Ziemia
 • Morbis
 • Elara
 • Faramur
 • Faro
 • Isis
 • Idin

Kolonie
 • Giausar
 • Phad
 • Walkai
 • Mazon
 • Ollin
 • Arsun

Wolny Sektor Tau Ceti

Planety Klasy Ziemia
 • Grinder
 • Nekkara
 • Maskat
 • Dubbo
 • Nowa Mekka
 • Aszchabad
 • Ikar
 • Puna

Kolonie
 • Palomar 1
 • El Melik
 • El Nath

Sektor Promixa Centauri

Planety Klasy Ziemia
 • Alderamin
 • Fallah

Kolonie
 • V1052
 • Imad
 • Tegmen
 • Borealis
 • Talita
 • Eridu
 • Tawk
 • Monkar

Sektor Epsilon Indi

Planety Klasy Ziemia
 • Bagram
 • Al Nair

Kolonie
 • Older
 • Heze
 • Gorgona
 • Thuban
 • Ross 128
 • Ross 154
 • Ross 248
 • Indra
 • Soma
 • Parwati
 • Ganga
 • Ma'alul

Sektor Epsilon Eridani

Planety Klasy Ziemia
 • Mekros
 • Murhad
 • Fiorina "Furia" 161

Kolonie
 • Aridif
 • Khambalia
 • Al Shira
 • Milfak
 • Algor

Sektor Wolf 359

Planety Klasy Ziemia
 • Regulus
 • Denebola
 • Sothis
 • Canicula

Kolonie
 • GJ 436
 • Leo Alfa
 • Leo Beta
 • CW Leo
 • Fidis
 • Sulafat
 • Aladfar

Światy Zewnętrzne

Planety Klasy Ziemia
 • Acheron LV 426
 • Droom
 • Hods
 • Tel Nof
 • Nevatim

Kolonie
 • Adige
 • Gienah
 • Sador
 • Bemes 135
 • Sertan
 • Botein
 • Arietis
 • Anutitum
 • Thedeus
 
Copyright Ⓒ Obcyrpg.pl.tl 2014. All Rights Reserved.